หล็กเพลา, เหล็กเส้นกลม

น้ำหนัก = วงนอกmm x 0.006167 x ยาว m.
ตัวอย่าง


หนา 130 mm.
น้ำหนัก = 130 x 0.006167 x 4.6 = 479 kg

ตัวอย่าง


หนา 225 mm.
น้ำหนัก = 225 x 0.006167 x 2.45 = 765 kg