ท่อเหล็กหนา

น้ำหนัก = (วงนอก mm - วงใน mm) x 0.006167 x ยาว m
ตัวอย่าง


น้ำหนัก = (432 - 365) x 0.006167 x 2.78 = 915 kg

ตัวอย่าง


น้ำหนัก = (160 - 140 ) x 0.006167 x 5.55 = 205 kg