เหล็กแผ่นตัดเหลี่ยม

น้ำหนัก =หนา mm. x กว้าง cm. x ยาว cm. x 0.000785
ตัวอย่าง


หนา 12 mm.
น้ำหนัก = 12 x 23 x 38 x 0.000785 = 82 kg.


หนา 18 mm.
น้ำหนัก = 18 x 26.7 x 32.6 x 0.000785 = 12.3 kg.