เหล็กแผ่นตัดสามเหลี่ยม ::

น้ำหนัก =หนา mm. x ฐาน cm. x สูง cm. 2 x 0.000785


ตัวอย่าง


หนา 20 mm.
น้ำหนัก = 20 x 46 x 39 2 x 0.000785 = 14.1 kg.

หนา 32 mm.
น้ำหนัก = 32 x 33.5 x 16.5 2 x 0.000785 = 6.9 kg.