เหล็กตัดกลม :::

น้ำหนัก =หนา mm. x รัศมี cm. x รัศมี cm. x 0.00247

ตัวอย่าง


หนา 19 mm.
น้ำหนัก = 19 x 14.5 x 14.5 x 0.00247 = 9.87 kg.

หนา 28 mm.
น้ำหนัก = 28 x 17.5 x 17.5 x 0.00247 = 21.2 kg.
*หมายเหตุ  ตัวเลขเส้นผ่านศูนย์กลางต้องแปลงเป็นรัศมีก่อน หน่วยเป็น cm