เหล็กตัดวงแหวน

น้ำหนัก =(R - r) x หนา mm x 0.00247

ตัวอย่าง


หนา 25 mm.
น้ำหนัก = (14.5 - 7) x 25 x 0.00247
           = 161.25 x 25 x 0.00247
           = 10 kg.

*หมายเหตุ  ตัวเลขเส้นผ่านศูนย์กลางต้องแปลงเป็นรัศมีก่อน หน่วยเป็น cm