เหล็กแบน

น้ำหนัก =กว้าง mm. x หนา mm. x 0.0471

ตัวอย่าง


หนา 12 mm.
น้ำหนัก = 240 x 12 x 0.0471 = 135.6 kg.


หนา 4.5 mm.
น้ำหนัก = 125 x 4.5 x 0.0471 = 26.5 kg.