เหล็กฉากพับ

น้ำหนัก =(A + B - 2 x หนา mm) x หนา mm x 0.0471

ตัวอย่าง


หนา 6 mm.
น้ำหนัก = (60 + 75 - 2 x 6) x 6 x 0.0471
           = (135 - 12) x 6 x 0.0471
           = 123 x 6 x 0.0471
           = 34.8 kg