Language :   ไทย  |    EN   
 
 
ตารางน้ำหนักเหล็กรางน้ำ STEEL CHANNEL

ขนาด     mm น้ำหนัก    kg
H  x  B t 1 t 2 1 m 6 m 9 m
50   x   25 4 6 3.3 20 30
75   x   40 5 7 6.9 41 62
100   x   50 5 7.5 9.4 56 84
125   x   65 6 8 13.4 80 120
150   x   75 6.5 10 18.6 112 168
150   x   75 9 12.5 24.0 144 216
180   x   75 7 10.5 21.4 128 193
200   x   80 7.5 11 24.6 148 221
200   x   90 8 13.5 30.3 182 273
250   x   90 9 13 34.6 208 311
250   x   90 11 14.5 40.2 241 362
300   x   90 9 13 38.1 229 343
300   x   90 10 15.5 43.8 263 394
300   x   90 12 16 48.6 292 437
380   x   100 10.5 16 54.5 327 491
380   x   100 13 16.5 62.0 372 558
380   x   100 13 20 67.3 404 606www.MAGNUMSTEEL.CO.TH  All right reserved.
บริษัท แม็กนั่มสตีล จำกัด 29/12 หมู่5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 081-985-4342,086-517-7700,089-853-4828,034-865-330-1
Fax : 034-865-346,034-865-620 Email : salesmagnumsteel@gmail.com