Language :   ไทย  |    EN   
 
 
ตารางน้ำหนักเหล็ก
ท่อเฟอร์นิเจอร์
STEEL FURNITURE ROUND PIPE

ขนาด
inch
วงนอก
mm
น้ำหนัก        kg
0.9
mm
1.2
mm
1.6
mm
2.0
mm
2.3
mm
3.0
mm
3.2
mm
3/8 9.5 1.1 - - - - - -
1/2 12.7 1.6 2.1 - - - - -
5/8 15.9 2.1 2.6 - - - - -
3/4 19.1 2.4 3.2 4.6 - - - -
7/8 22.2 2.9 3.8 5.1 6.0 - - -
1 25.4 3.4 4.3 5.6 6.9 - - -
1 1/8 28.6 3.7 4.9 6.4 7.9 8.9 - -
1 1/4 31.8 4.0 5.3 6.7 8.8 9.9 - -
1 3/8 34.9 4.6 6.1 8.0 10.0 11.3 - -
1 1/2 38.1 4.9 6.5 8.1 10.1 11.5 - -
1 5/8 41.3 5.4 7.1 8.6 11.8 13.2 17.0 -
1 3/4 44.5 5.7 7.5 9.4 12.9 14.5 18.7 -
1 7/8 47.6 6.2 8.1 10.0 13.4 15 19.3 -
2 50.8 6.5 8.5 10.8 14.3 16.3 21.2 22.4
2 1/4 57.2 7.3 9.5 12.2 16.7 18.9 24.1 25.5
2 3/8 60.4 8.1 10.5 13.3 17.6 20 25.5 27.0
2 1/2 63.5 8.9 11.5 14.6 18.7 21 26.9 28.5
3 76.2 10.1 13.2 17.2 22 26.0 33 34.8www.MAGNUMSTEEL.CO.TH  All right reserved.
บริษัท แม็กนั่มสตีล จำกัด 29/12 หมู่5 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000 Tel : 081-985-4342,086-517-7700,089-853-4828,034-865-330-1
Fax : 034-865-346,034-865-620 Email : salesmagnumsteel@gmail.com